ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

สิทธิประชากรอำเภอขุนยวม ณ ธันวาคม 2558