ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

เหตุเพลิงไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่สุริน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 15.30 น เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์อพยพแม่สุริน ผู้หนีภัยจากการสู้รบประเทศเมียนมาร์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลได้รับตัวรักษา จำนวน 5 ราย ส่งต่อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 2 ราย ส่งต่อ รพ.ศรีสังวาลย์ 1 ราย รับรักษาไว้ที่ รพ.ขุนยวมเป็นผู้ป่วยใน 2 ราย โรงพยาบาลขุนยวม รับผู้ป่วยใน 2 ราย โรงพยาบาลขุนยวม ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 99 คน จากจำนวนบุคลากร 132 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00

 มีแพทย์เวร แพทย์หญิงสุดารัตน์  ธรรมยศ ได้ปฎิบัติการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ มีหน่วยงานที่มาช่วยปฎิบัติงาน สภ.ขุนยวม 2 นาย/เทศบาลตำบลขุนยวม 2 คน /สสอ.ขุนยวม/รพ.สต. นำทีมโดย นางสาวพิมล  เกิดมงคล สสอ.ขุนยวม จำนวน 12 คน/รพ.แม่ลาน้อย 6 คน /รพ.ปางมะผ้า 6 คน /รพ.แม่สะเรียง /รพ.ศรีสังวาลย์ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ ขอบคุณทุกท่านที่ได้โทรศัพท์มาเป็นกำลังใจให้ในการปฎิบัติงานครั้งนี้...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink