ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

กำลังใจจากคำชมเชยความมีน้ำใจของเราชาว รพ.ขุนยวม

               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 20.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ บริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวง มีผู้บาดเจ็บสาหัส พอดีรถพยาบาลฉุกเฉินของรพ.ขุนยวมผ่านมา ได้เข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลฮอดได้รับชื่นชม และคำขอบคุณจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฮอด  โดยพนักงานขับรถพยาบาลของโรงพยาบาลขุนยวม ชื่อนายชัยวัฒน์  ศรีหนูขำ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม  ลงชื่อ ร.ต.ต.วิรัก คำเชื้อ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ฮอด จ.เชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงยินดีกับ ผู้อำนวยการที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่

เราชาวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอแสดงความยินดีที่นายแพทย์บุญเลิศ สุริยบรรเจิด ผอ.รพ.ขุนยวม ย้ายไปรับราชการตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เราชาว CUP ขุนยวม ขอขอบพระคุณท่านที่ได้มาพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวอำเภอขุนยวม อีกทั้งพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ด้านบริการรักษาพยาบาล งานพัฒนาห้องคลอด และด้านอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เราขอเก็บความทรงจำดีๆไว้ในใจตลอดไป หากท่านมีโอกาสก็มาเยี่ยมเยือนบ้าง เราขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง...

ขอเชิญพี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

                ขอเชิญพี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 6  พฤศจิกายน  2555 เวลา 10.00 - 12.00 ณห้องประชุมเอื้องแซะ [ ดูภาพกิจกรรม ]

รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ รพ.ขุนยวม และผู้อาวุโสอดีตเจ้าหน้าที่ รพ.ขุนยวม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2556 พี่น้องชาวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ขอขมา ขอพร ผู้อำนวยการ รพ.ขุนยวม

ท่าน สสอ.ขุนยวม และผู้อาวุโสอดีตเจ้าหน้าที่ รพ.ขุนยวม ที่เคยสร้างคุณงามความดีให้แก่ รพ.เมื่อครั้งที่ท่านเคยทำงานอยู่  ขอให้ทุกท่านและครอบครัวได้รับพร สุขก๋าย สบายใจ๋ กันถ้วนหน้าตลอดไป...

ผู้ใจบุญบริจาครถเข็นผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2556 มีนายพิชัย  ศักดิ์สุรศักดิ์ ได้บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 คันให้กับโรงพยาบาลขุนยวม รับมอบโดยนายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

เพื่อโรงพยาบาลจะได้มอบให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย...

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชาวโรงพยาบาลขุนยวมขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ นายแพทย์ชำนาญพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๕ 

โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ขอชื่นชมยินดีจากใจจริง...เราชาวโรงพยาบาลขุนยวม...

ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ รพ.ขุนยวม

ขอเชิญพี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมงานรดน้ำดำหัว ขอขมา ขอพรเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ผู้อำนวยการ และผู้อาวุโสอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม

ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ รพ.ขุนยวม...

การคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัดจังหวัด ปี 2556

วันที่ 23 เมษายน 2556 คณะกรรมการคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด โดย นายดำรงค์  นันยบุตร ประธานคณะกรรมการคัดเลือก ได้มาเยี่ยมประเมินคัดเลือก รพ.สต.ต่อแพ

 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานในพื้นที่ กระตุ้นให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพในด้ายการบริการ การบริหาร และงานวิชาการ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในนามเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการดำเนินการในครั้งนี้...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นางนฤมล  ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายชาญชัย  ศรีเสถียร นายอำเภอขุนยวม และ นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ

 ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลขุนยวม จำนวน 4 ราย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่สุริน และท่านยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณในความเมตตา ชาวโรงพยาบาลขุนยวม รู้สึกดีใจที่ท่านได้มาเยี่ยมเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในครั้งนี้...

เหตุเพลิงไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่สุริน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 15.30 น เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์อพยพแม่สุริน ผู้หนีภัยจากการสู้รบประเทศเมียนมาร์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลได้รับตัวรักษา จำนวน 5 ราย ส่งต่อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 2 ราย ส่งต่อ รพ.ศรีสังวาลย์ 1 ราย รับรักษาไว้ที่ รพ.ขุนยวมเป็นผู้ป่วยใน 2 ราย โรงพยาบาลขุนยวม รับผู้ป่วยใน 2 ราย โรงพยาบาลขุนยวม ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 99 คน จากจำนวนบุคลากร 132 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00

 มีแพทย์เวร แพทย์หญิงสุดารัตน์  ธรรมยศ ได้ปฎิบัติการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ มีหน่วยงานที่มาช่วยปฎิบัติงาน สภ.ขุนยวม 2 นาย/เทศบาลตำบลขุนยวม 2 คน /สสอ.ขุนยวม/รพ.สต. นำทีมโดย นางสาวพิมล  เกิดมงคล สสอ.ขุนยวม จำนวน 12 คน/รพ.แม่ลาน้อย 6 คน /รพ.ปางมะผ้า 6 คน /รพ.แม่สะเรียง /รพ.ศรีสังวาลย์ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ ขอบคุณทุกท่านที่ได้โทรศัพท์มาเป็นกำลังใจให้ในการปฎิบัติงานครั้งนี้...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink