ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

การคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัดจังหวัด ปี 2556

วันที่ 23 เมษายน 2556 คณะกรรมการคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด โดย นายดำรงค์  นันยบุตร ประธานคณะกรรมการคัดเลือก ได้มาเยี่ยมประเมินคัดเลือก รพ.สต.ต่อแพ

 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานในพื้นที่ กระตุ้นให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพในด้ายการบริการ การบริหาร และงานวิชาการ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในนามเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการดำเนินการในครั้งนี้...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นางนฤมล  ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายชาญชัย  ศรีเสถียร นายอำเภอขุนยวม และ นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ

 ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลขุนยวม จำนวน 4 ราย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่สุริน และท่านยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณในความเมตตา ชาวโรงพยาบาลขุนยวม รู้สึกดีใจที่ท่านได้มาเยี่ยมเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในครั้งนี้...

เหตุเพลิงไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่สุริน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 15.30 น เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์อพยพแม่สุริน ผู้หนีภัยจากการสู้รบประเทศเมียนมาร์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลได้รับตัวรักษา จำนวน 5 ราย ส่งต่อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 2 ราย ส่งต่อ รพ.ศรีสังวาลย์ 1 ราย รับรักษาไว้ที่ รพ.ขุนยวมเป็นผู้ป่วยใน 2 ราย โรงพยาบาลขุนยวม รับผู้ป่วยใน 2 ราย โรงพยาบาลขุนยวม ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 99 คน จากจำนวนบุคลากร 132 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00

 มีแพทย์เวร แพทย์หญิงสุดารัตน์  ธรรมยศ ได้ปฎิบัติการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ มีหน่วยงานที่มาช่วยปฎิบัติงาน สภ.ขุนยวม 2 นาย/เทศบาลตำบลขุนยวม 2 คน /สสอ.ขุนยวม/รพ.สต. นำทีมโดย นางสาวพิมล  เกิดมงคล สสอ.ขุนยวม จำนวน 12 คน/รพ.แม่ลาน้อย 6 คน /รพ.ปางมะผ้า 6 คน /รพ.แม่สะเรียง /รพ.ศรีสังวาลย์ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ ขอบคุณทุกท่านที่ได้โทรศัพท์มาเป็นกำลังใจให้ในการปฎิบัติงานครั้งนี้...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink