ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป โรงพยาบาลขุนยวม

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำเดือน 8 เวลา09.00 น. ได้ฤกษ์พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป และพระรูปสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลขุนยวม

งบประมาณก่อสร้าง จากกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม   ขอเชิญชวนพี่น้องชาว CUP ขุนยวม นำวัตถุมงคล บรรจุฐานเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน..

และขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยฯ ในโอกาสนี้ด้วย..

ต้อนรับการเยี่ยมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สหภาพเมียนมาร์

วันที่ 30 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลขุนยวม  ได้ต้อนรับและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจากผู้บริหารประเทศเมียนมาร์

 Dr.Min Than Nyunt อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,Dr.Aung Kyaw Htwe สาธารณสุขรัฐกะเหรี่ยง,Dr.Than Tun Aung สาธารณสุขรัฐมอญ,Dr.Tun Aung Kyi สาธารณสุขรัฐกะยา,Dr.Kyaw Khaingหัวหน้าฝ่ายงานสุขภาพระหว่างประเทศ สหภาพเมียนมาร์..

สรพ.มอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) มอบกิตติกรรมประกาศ แก่ โรงพยาบาลขุนยวม บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA  ให้ไว้ วันที่ 21 พฤษภาคม  2557 มีกำหนดอายุ 1 ปี 

 

 

 

 

ขอให้พี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสติปัญญา พัฒนางาน สู่ HA เร็วๆนี้...

 

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับอาจารย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และอาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตน์

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ อาจารย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ และอาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตน์  ในการแวะเยี่ยมชมโรงพยาบาล วันที่ 30 เมษายน 2557 ทางโรงพยาบาลขุนยวม ขอขอบคุณท่านอาจารย์มา ณ โอกาสนี้

ประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอขุนยวม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) จาก นายอำเภอขุนยวม  นายพงศ์พีระ ชูชื่น

โดยนายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม...

 

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

โรงพยาบาลขุนยวม ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

โดย นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เป็นประธานการอบรม  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมจากเทศบาลตำบลขุนยวม และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนยวม ร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไป...

อาจารย์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเยี่ยม รพ.ขุนยวม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 คณะอาจารย์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเยี่ยม นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556

 

เราชาวโรงพยาบาลขุนยวมรู้สึกยินดี ในความเมตตาของคณะอาจารย์ที่มาเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้...

องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยจีพีโอเพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มคลายหนาว พร้อมยาและเวชภัณฑ์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยจีพีโอเพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว

มอบผ้าห่มคลายหนาว พร้อมยาและเวชภัณฑ์  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม

 

          องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ “จี พีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว”ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว นำผ้าห่ม พร้อมยาและเวชภัณฑ์ มอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ และ 5 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลค่ากว่า 4 แสนบาท

            เภสัชกรหญิงสุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากภัยพิบัติหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยหน่วยเคลื่อนที่ “จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว”ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว วันที่ 13-15 มกราคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาธาตุน้ำแดง เวชภัณฑ์ในการทำแผล ลงพื้นที่ให้ชาวบ้านใน อำเภออมก๋อย จำนวน 400 ผืน อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 300 ผืน อำเภอกัลยาณิวัฒนา 300 ผืน นอกจากนี้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ลงพื้นที่ให้ชาวบ้าน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย แห่งละ 200 ผืน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ โดยมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยตรง

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 หน่วยเคลื่อนที่ “จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว” จะเดินทางไปมอบผ้าห่มพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ที่อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 500 ชุด และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 ชุด ในจังหวัดน่าน

 

            นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้ร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิต่างๆ และสื่อมวลชน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว ขององค์การเภสัชกรรม จะประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าให้การช่วยเหลือต่อไป

.................................................

ชาวโรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ..

พี่น้องชาว โรงพยาบาลขุนยวม

ขอต้อนรับ นายแพทย์ทศเทพ  บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยความยินดียิ่ง...

ประเมิน HPH,YFHS และกำลังใจของเราชาว รพ.ขุนยวม

อาจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณ  จิตทยานันท์ คณะทีมประเมิน HPH ,YFHS จากศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย ร่วมกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณ ผอ.รพ.ขุนยวมและทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จากการนำเสนอและเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ พบว่าทาง รพ.ขุนยวมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่าน”….

เราชาว รพ.ขุนยวม ขอขอบพระคุณคณะที่มาเยี่ยม ประเมินและให้กำลังใจในครั้งนี้...

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH PLUS ด้วยความยินดียิ่ง

ขอเชิญพี่น้องชาว รพ.ขุนยวม ร่วมต้อนรับและรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH  PLUS จาก ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink