ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557  คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)  1.  รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ 2  อาจารย์อำพัน  วิมลวัฒนา 3. อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

 ในโอกาสมาเยี่ยมครั้งนี้ ชาวโรงพยาบาลขุนยวมประทับใจ ในคำชื่นชม ว่า ผู้บริหารสูงสุดขององค์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาตามกระบวนการคุณภาพถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินการคลัง ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย(Patient Safety Goal) และสามารถเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ ทำหัตถาการที่ รพช.ระดับเดียวกันทำไม่ได้และคำแนะนำโอกาสพัฒนาที่เราจะนำไปปฎิบัติ ตามหลักการ 3 Pต่อไป ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่เสียสละเวลาในการมาเยี่ยมครั้งนี้...

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ

     โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ

1.  รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

2  อาจารย์อำพัน  วิมลวัฒนา

3. อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

 

ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

ด้วยความยินดียิ่ง

พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป โรงพยาบาลขุนยวม

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำเดือน 8 เวลา09.00 น. ได้ฤกษ์พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป และพระรูปสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลขุนยวม

งบประมาณก่อสร้าง จากกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม   ขอเชิญชวนพี่น้องชาว CUP ขุนยวม นำวัตถุมงคล บรรจุฐานเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน..

และขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยฯ ในโอกาสนี้ด้วย..

ต้อนรับการเยี่ยมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สหภาพเมียนมาร์

วันที่ 30 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลขุนยวม  ได้ต้อนรับและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจากผู้บริหารประเทศเมียนมาร์

 Dr.Min Than Nyunt อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,Dr.Aung Kyaw Htwe สาธารณสุขรัฐกะเหรี่ยง,Dr.Than Tun Aung สาธารณสุขรัฐมอญ,Dr.Tun Aung Kyi สาธารณสุขรัฐกะยา,Dr.Kyaw Khaingหัวหน้าฝ่ายงานสุขภาพระหว่างประเทศ สหภาพเมียนมาร์..

สรพ.มอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) มอบกิตติกรรมประกาศ แก่ โรงพยาบาลขุนยวม บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA  ให้ไว้ วันที่ 21 พฤษภาคม  2557 มีกำหนดอายุ 1 ปี 

 

 

 

 

ขอให้พี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสติปัญญา พัฒนางาน สู่ HA เร็วๆนี้...

 

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับอาจารย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และอาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตน์

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ อาจารย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ และอาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตน์  ในการแวะเยี่ยมชมโรงพยาบาล วันที่ 30 เมษายน 2557 ทางโรงพยาบาลขุนยวม ขอขอบคุณท่านอาจารย์มา ณ โอกาสนี้

ประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอขุนยวม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) จาก นายอำเภอขุนยวม  นายพงศ์พีระ ชูชื่น

โดยนายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม...

 

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

โรงพยาบาลขุนยวม ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

โดย นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เป็นประธานการอบรม  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมจากเทศบาลตำบลขุนยวม และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนยวม ร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไป...

อาจารย์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเยี่ยม รพ.ขุนยวม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 คณะอาจารย์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเยี่ยม นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556

 

เราชาวโรงพยาบาลขุนยวมรู้สึกยินดี ในความเมตตาของคณะอาจารย์ที่มาเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้...

องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยจีพีโอเพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มคลายหนาว พร้อมยาและเวชภัณฑ์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยจีพีโอเพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว

มอบผ้าห่มคลายหนาว พร้อมยาและเวชภัณฑ์  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม

 

          องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ “จี พีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว”ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว นำผ้าห่ม พร้อมยาและเวชภัณฑ์ มอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ และ 5 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลค่ากว่า 4 แสนบาท

            เภสัชกรหญิงสุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากภัยพิบัติหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยหน่วยเคลื่อนที่ “จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว”ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว วันที่ 13-15 มกราคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาธาตุน้ำแดง เวชภัณฑ์ในการทำแผล ลงพื้นที่ให้ชาวบ้านใน อำเภออมก๋อย จำนวน 400 ผืน อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 300 ผืน อำเภอกัลยาณิวัฒนา 300 ผืน นอกจากนี้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ลงพื้นที่ให้ชาวบ้าน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย แห่งละ 200 ผืน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ โดยมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยตรง

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 หน่วยเคลื่อนที่ “จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว” จะเดินทางไปมอบผ้าห่มพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ที่อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 500 ชุด และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 ชุด ในจังหวัดน่าน

 

            นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้ร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิต่างๆ และสื่อมวลชน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว ขององค์การเภสัชกรรม จะประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าให้การช่วยเหลือต่อไป

.................................................

ชาวโรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ..

พี่น้องชาว โรงพยาบาลขุนยวม

ขอต้อนรับ นายแพทย์ทศเทพ  บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยความยินดียิ่ง...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink