ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พระผู้มีพระคุณ

ชาวโรงพยาบาลขุนยวม และชาวอำเภอขุนยวม ขอแสดงความอาลัยและกราบระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่หลวงพ่อ ได้บริจาครถพยาบาลฉุกเฉิน TOYOTA  HIAC มูลค่า 780,000.00 บาท

 

ให้กับโรงพยาบาลขุนยวม เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2543 เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเป็นการช่วยชีวิตหรือไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันรถยังใช้งานได้ ระยะทางรถวิ่ง 384,041  กิโลเมตร นับว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวอำเภอขุนยวมและชาวอำเภอใกล้เคียง...

ชมรมจริยธรรมฯทำบุญตักบาตรประจำเดือน

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 ชมรมจริยธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ได้จัดกิจกรรมทำบัญตักบาตร ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยประจำเดือน มกราคม 2558

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557  คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)  1.  รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ 2  อาจารย์อำพัน  วิมลวัฒนา 3. อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

 ในโอกาสมาเยี่ยมครั้งนี้ ชาวโรงพยาบาลขุนยวมประทับใจ ในคำชื่นชม ว่า ผู้บริหารสูงสุดขององค์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาตามกระบวนการคุณภาพถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินการคลัง ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย(Patient Safety Goal) และสามารถเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ ทำหัตถาการที่ รพช.ระดับเดียวกันทำไม่ได้และคำแนะนำโอกาสพัฒนาที่เราจะนำไปปฎิบัติ ตามหลักการ 3 Pต่อไป ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่เสียสละเวลาในการมาเยี่ยมครั้งนี้...

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ

     โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ

1.  รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

2  อาจารย์อำพัน  วิมลวัฒนา

3. อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

 

ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

ด้วยความยินดียิ่ง

พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป โรงพยาบาลขุนยวม

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำเดือน 8 เวลา09.00 น. ได้ฤกษ์พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป และพระรูปสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลขุนยวม

งบประมาณก่อสร้าง จากกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม   ขอเชิญชวนพี่น้องชาว CUP ขุนยวม นำวัตถุมงคล บรรจุฐานเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน..

และขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยฯ ในโอกาสนี้ด้วย..

ต้อนรับการเยี่ยมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สหภาพเมียนมาร์

วันที่ 30 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลขุนยวม  ได้ต้อนรับและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจากผู้บริหารประเทศเมียนมาร์

 Dr.Min Than Nyunt อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,Dr.Aung Kyaw Htwe สาธารณสุขรัฐกะเหรี่ยง,Dr.Than Tun Aung สาธารณสุขรัฐมอญ,Dr.Tun Aung Kyi สาธารณสุขรัฐกะยา,Dr.Kyaw Khaingหัวหน้าฝ่ายงานสุขภาพระหว่างประเทศ สหภาพเมียนมาร์..

สรพ.มอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) มอบกิตติกรรมประกาศ แก่ โรงพยาบาลขุนยวม บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA  ให้ไว้ วันที่ 21 พฤษภาคม  2557 มีกำหนดอายุ 1 ปี 

 

 

 

 

ขอให้พี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสติปัญญา พัฒนางาน สู่ HA เร็วๆนี้...

 

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับอาจารย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และอาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตน์

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ อาจารย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ และอาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตน์  ในการแวะเยี่ยมชมโรงพยาบาล วันที่ 30 เมษายน 2557 ทางโรงพยาบาลขุนยวม ขอขอบคุณท่านอาจารย์มา ณ โอกาสนี้

ประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอขุนยวม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) จาก นายอำเภอขุนยวม  นายพงศ์พีระ ชูชื่น

โดยนายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม...

 

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

โรงพยาบาลขุนยวม ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

โดย นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เป็นประธานการอบรม  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมจากเทศบาลตำบลขุนยวม และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนยวม ร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไป...

อาจารย์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเยี่ยม รพ.ขุนยวม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 คณะอาจารย์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเยี่ยม นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556

 

เราชาวโรงพยาบาลขุนยวมรู้สึกยินดี ในความเมตตาของคณะอาจารย์ที่มาเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายวีระพงษ์  วนากาญจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink

ระบบสมาชิก