เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

อาจารย์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเยี่ยม รพ.ขุนยวม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 คณะอาจารย์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเยี่ยม นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556

 

เราชาวโรงพยาบาลขุนยวมรู้สึกยินดี ในความเมตตาของคณะอาจารย์ที่มาเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink