เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยจีพีโอเพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มคลายหนาว พร้อมยาและเวชภัณฑ์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยจีพีโอเพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว

มอบผ้าห่มคลายหนาว พร้อมยาและเวชภัณฑ์  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม

 

          องค์การเภสัชกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ “จี พีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว”ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว นำผ้าห่ม พร้อมยาและเวชภัณฑ์ มอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ และ 5 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลค่ากว่า 4 แสนบาท

            เภสัชกรหญิงสุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากภัยพิบัติหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยหน่วยเคลื่อนที่ “จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว”ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว วันที่ 13-15 มกราคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาธาตุน้ำแดง เวชภัณฑ์ในการทำแผล ลงพื้นที่ให้ชาวบ้านใน อำเภออมก๋อย จำนวน 400 ผืน อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 300 ผืน อำเภอกัลยาณิวัฒนา 300 ผืน นอกจากนี้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ลงพื้นที่ให้ชาวบ้าน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย แห่งละ 200 ผืน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ โดยมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยตรง

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 หน่วยเคลื่อนที่ “จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว” จะเดินทางไปมอบผ้าห่มพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ที่อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 500 ชุด และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 ชุด ในจังหวัดน่าน

 

            นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้ร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิต่างๆ และสื่อมวลชน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว ขององค์การเภสัชกรรม จะประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าให้การช่วยเหลือต่อไป

.................................................

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink