เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประเมิน HPH,YFHS และกำลังใจของเราชาว รพ.ขุนยวม

อาจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณ  จิตทยานันท์ คณะทีมประเมิน HPH ,YFHS จากศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย ร่วมกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณ ผอ.รพ.ขุนยวมและทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จากการนำเสนอและเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ พบว่าทาง รพ.ขุนยวมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่าน”….

เราชาว รพ.ขุนยวม ขอขอบพระคุณคณะที่มาเยี่ยม ประเมินและให้กำลังใจในครั้งนี้...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink