เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH PLUS ด้วยความยินดียิ่ง

ขอเชิญพี่น้องชาว รพ.ขุนยวม ร่วมต้อนรับและรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH  PLUS จาก ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink