เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ขอเชิญต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.ปางมะผ้าและ รพ.แม่ลาน้อย

วันที่ 7 สิงหาคม 2556ขอเชิญพี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปางมะผ้าและโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

จะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานและการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในโอกาสนี้เราชาวโรงพยาบาลขุนยวม ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink