เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ขอแสดงยินดีกับ ผู้อำนวยการที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่

เราชาวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอแสดงความยินดีที่นายแพทย์บุญเลิศ สุริยบรรเจิด ผอ.รพ.ขุนยวม ย้ายไปรับราชการตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เราชาว CUP ขุนยวม ขอขอบพระคุณท่านที่ได้มาพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวอำเภอขุนยวม อีกทั้งพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ด้านบริการรักษาพยาบาล งานพัฒนาห้องคลอด และด้านอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เราขอเก็บความทรงจำดีๆไว้ในใจตลอดไป หากท่านมีโอกาสก็มาเยี่ยมเยือนบ้าง เราขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink