เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

กิจกรรมออกกำลังกาย สร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ชาวโรงพยาบาลขุนยวม (27/12/55)

              โครงการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เพื่อให้พี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง สดใส พร้อมต้องรับปีใหม่ 2556

 [ดูภาพกิจกรรม]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink