เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

บริจาครถพยาบาลฉุกเฉินขับเคลื่อนสี่ล้อ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2561 คุณแม่สายสนม  สุขโตและครอบครัว ได้บริจาครถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน ขับเคลื่อนสี่ล้อมพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,032,000.00 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขุนยวม..

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink