เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

NEW!! ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา(25 ส.ค. 2565)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา (19 ส.ค.2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา (18 ก.ค. 2565)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ(30 มิ.ย.2565)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ (9 มิ.ย.2565)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ (2 มิ.ย.2565)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (27 พ.ค. 2565)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานพิมพ์(14พ.ค.2565)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานพิมพ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานพิมพ์(3 พ.ค.2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นวก.,พนักงานพิมพ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด (26 เม.ย.2565)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด


สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา (12 เม.ย.2565)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา กลุ่มงานทันตกรรม

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  1 อัตรา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink