เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

NEW!! ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (23 มี.ค.2564)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา(7 มี.ค.2564)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (27 ม.ค. 2564)

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (22 ม.ค. 2564)

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา (8 ม.ค. 2564)

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องหลังคลอดโรงพยาบาลขุนยวม (11 ม.ค. 2564)

รายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลขุนยวม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อ เครื่องบันทึกสัญญาณชีพสำหรับทารก (16 พ.ย. 2563)

ในนามของคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคโรงพยาบาลขุนยวมขอกราบขอบพระคุณ คุณวิวรรธน์ เกษมอมร ,คุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ,คุณศิริจิตต์ ภูมิฤทธิกุล โยว และคุณอรุณศรี มณีวงศ์ พร้อมคณะ ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์"เครื่องบันทึกสัญญาณชีพสำหรับทารก"เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 151,734.00 บาท
ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านตั้งเจตนาไว้ดีแล้วนั้น ส่งผลให้ท่านมีชีวิตและหน้าที่การงานราบรื่น รุ่งเรือง ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไป ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดีๆจงประสบผลสำเร็จตลอดไปด้วยเทอญ

โรงพยาบาลขุนยวม ได้รับบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)(ุ6 พ.ย. 2563)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลขุนยวม ได้รับบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลขุนยวม ได้รับบริจาค อุปกรณ์การแพทย์ทางด้านกายภาพบำบัด (8 ต.ค. 2563)

วันที่ 8 คุลาคม 2563 โรงพยาบาลขุนยวม ได้รับบริจาค อุปกรณ์การแพทย์ทางด้านกายภาพบำบัด จำนวน 86 รายการ จากบริษัท เพลเลเมท จำกัด โดยคุณแสงแข หาญวนิชย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบต่อให้กับผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้
ในนามโรงพยาบาลขุนยวม และชาวอำเภอขุนยวม ขอขอบพระคุณ บริษัท เพลเลเมท จำกัด และ นพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้าและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ช่วยสนับสนุนประสานงานมา ณ ที่นี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink