ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

Happinometer เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง กระทรวงสาธารณสุข

 

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขุนยวมทุกท่าน  ตอบแบบประเมิน

Happinometer เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง กระทรวงสาธารณสุข

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยทำการลงทะเบียนและตอบแบบประเมิน ผ่านทางเว็บไซต์

(รหัสหน่วยงาน 5 หลัก : 11203)

 

http://happinometer.moph.go.th/RegisterClient.html(คลิ๊ก)
“แบบประเมิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.ขุนยวม ทุกท่าน”

 

https://docs.google.com/forms/d/12ua1O2R82BD_uxd0LBFraWaTBOzMzF
lVoFJGUJIYohg/viewform?edit_requested=true
(คลิ๊ก)

เว็บไซต์ แบบประเมินเพิ่มเติมเฉพาะผู้บริหาร(กบร.)ทุกท่าน

 

ดาวน์โหลด>>>> คู่มือการทำแบบสอบถาม.pdf(คลิ๊ก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink