ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวมขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561(21ก.พ.2561)

โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน มกราคม 2561

 

 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • เอกสารแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
  • ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink