เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561

 

โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • เอกสารแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561

    ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink