เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวมขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 256

 

โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์

ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • เอกสารแจ้งผลอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

    ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink