เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- Download คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

 

โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

 

 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • เอกสารคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

    ปีงบประมาณ 2561 
  •  ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink