ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- Download รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • เอกสารรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
     
    ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink