ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- Download แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • เอกสารแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
     
    ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink