ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- Download แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

โรงพยาบาลขุนยวม ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561  >>>>  ดาวน์โหลด
  • วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 >>>>  ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink